SERVICE OCH UNDERHÅLL AV BANDSÅGAR

Helautomatiska och manuella bandsågar, stora och små samt klingsågar. Här hjälper vi gärna till både om ni har problem med funktionen eller om maskinerna inte kapar enligt önskemål.

”Varför sågar den snett? “ – är en vanlig fråga som vi ofta får. Låt oss serva era sågar för bästa resultat och vi visar er samtidigt hur man får de bästa resultaten.

Men framför allt låt oss se till att era sågar fungerar på alla sätt.

Ring och beställ tid, vi hjälper till med era problem och frågor till en låg kostnad.

Varmt välkommen att kontakta mig

Klas Bogert

0707-40 05 89
klas.bogert@verkstadsmaskinservice.se

Bandsågningsmaskiner används vid sågning av rostfritt stål, kolstruktur stål, låg och höglegerat stål, speciallegerat stål, syrafast stål och andra metallmaterial.

Det finns olika typer av metallbandsågmaskiner. Underhållet av bandsågen är annorlunda på grund av deras delar. Det finns vertikal bandsågningsmaskin och horisontell bandsågningsmaskin. Den horisontella är indelad i saxtyp, dubbel upprätt kolumn och enkel upprätt sågmaskin.

Så underhåll och service av en dubbel upprätt kolumnig metallbandsågmaskin är särskilt viktig. Vi bör vara uppmärksamma på följande underhållsfrågor vid denna sågmodell.

Ordna järnsnitten i arbetsbordet och sågramen i tid för att förhindra att sågtänderna blockeras.
Kontrollera alltid renheten och kapaciteten hos hydraulolja och kylvätska, och filtrera eller öka den i tid för att säkerställa tillräcklig olje- och vätsketillförsel. Detta för att förhindra att hydrauliska delar och kranar påverkar sågmaskinens normala drift.
Olja bör appliceras på styrbanan och varje slät punkt efter varje arbetsskift. Såghjulets lager och det stora kugghjulet i drivhjulet bör smörjas en gång i veckan. Den släta oljan i växellådan bör bytas en gång per år.
Håll rullstyrningsytan ren under sågramens roterande kropp.
Varje bandsågmaskin måste regelbundet underhållas och repareras under användning, vilket inte bara förlänger sågmaskinens livslängd utan även minskar förekomsten av problem med sågmaskinen. Den automatiska bandsågen har funktionen av en helautomatisk arbetscykel från matning till färdig produkt. Den används för att skära material för bland annat lager, växlar, motorer, gjutgods, bilar och till maskintillverkning.

Horisontell bandsåg

Börja med rengöring av metallbandsågmaskinen och andra tillbehör, torka av maskinverktyg, städa bort järnfilningar, damm och oljefläckor och släpp av sågbandet.

Se över så att skruvar, handtag och handtagskulor är åtdragna. Kontrollera så att den horisontella bandsågen är i önskvärt skick, och glöm inte bort att emellanåt demontera sågens skydd för rengöring av de inre komponenterna. Detta underhåll håller rost borta från maskin och delar.

Sågens transmissionssystem och hydraulsystem

Bandsågmaskinens hydrauliska transmissionssystem består av oljecylindrar, oljetankar, pumpar, ventiler, rörledningar och andra komponenter, som behöver servas och ses över.

Rengör och torka av glidytor och skenor innan maskinen används, och även maskinens växellåda emellanåt.

Service av smörjningssystemet

För att säkerställa maskinens funktionalitet är smörjning av bandsågmaskinens olika delar viktigt, enligt smörjschemat för maskinen.
Volymen av skärvätska i bandsågmaskinens ska kontrolleras med jämna mellanrum och översyn av vattentankar och vattenbehållare är viktigt.

Organisera din service vid rengöring av den smörjande vävnaden i de olika delarna med jämna mellanrum och hålla oljekretsen fri från läckage.

Vi på Verkstadsmaskinservice säkerställer drift och underhåll av dina maskiner så att ni kan fokusera på leverans och kvalitet.